Skema legatansøgning

Ansøgning om legat.

Der er udarbejdet skema til brug for ansøgning til Fonden om legat.


I henhold til formålsparagraffen tildeles legater til ældre medborgere samt foreninger, institutioner eller organisationer, der virker for forbedringer af ældre medborgeres vilkår i tidligere Aabenraa kommune (Aabenraa, Løjt Kirkeby og Stubbæk).


Ansøgning sendes normalt i august og september måned ved anvendelse af særligt ansøgningsskema. Dette skema er normalt tilgængelig i august og september måned. Skemaet er tilgængeligt her.

Ansøgningen skal være Fonden i hænde senest den 1. oktober.


I særlige tilfælde kan forespørgsel og ansøgning om legat rettes til Fondens formand, Preben Jakobsen, Lindedal 14, 6200 Aabenraa, tlf.: 2049 7442. mail: preben-j@outlook.dk.


Inden du trykker på send-feltet!!

Ønsker du en udskrift af det udfyldte skema, så højreclick med musen på skemaet og i den nye menu trykkes på udskriv.

Først herefter trykker du på formularens "send-felt".