Forside

FONDEN ALDERSTRØST er etableret i 1988.


Fondens midler blev tilvejebragt af salgsprovenuet for ejendommen Callesensgade 30 i Aabenraa.

Ejendommen havde Foreningen Alderstrøst drevet som udlejningsejendom.

I 2012 blev Fonden Alderstrøst fusioneret med Fonden "Direktør Hans Jensen og hustru, Patricia Jensens Legat".

Fondens formål er at yde støtte til ældre medborgere i tidligere Aabenraa kommune (Aabenraa, Løjt Kirkeby og Stubbæk).

Ansøgninger skal være Fonden i hænde senest den 1. oktober.


Historien om overdragelsen fra "Foreningen Alderstrøst" til "Fonden Alderstrøst" er beskrevet i et "rullende jubilæumsskrift", hvori er beskrevet situationen ved såvel 50 års jubilæet som ved 100 års jubilæet for Foreningen Alderstrøst.

Denne jubilæumsfortælling kan læses her.


Vi gengiver ligeledes en artikel fra" Ruden" - marts 2011, hvor Lone Branner Jespersen har beskrevet oprettelsen af Direktør Hans Jensen og fru Patricia Jensens Fond, som i 2012 blev sammenlagt med Fonden Alderstrøst. Af artiklen kan udledes at det først er fra 2011, hvor denne fonds afkast kan uddeles til gavn for ældre i Aabenraa.

Artiklen kan læses her.

Legatmidlerne bliver hvert år uddelt til de fremmødte modtagere på Fondens stiftelsesdato, den 13. november.