Skema legatansøgning

Ansøgning om legat.


Der er udarbejdet skema til brug for ansøgning til Fonden om legat.I henhold til formålsparagraffen tildeles legater til ældre medborgere samt foreninger, institutioner eller organisationer, der virker for forbedringer af ældre medborgeres vilkår i tidligere Aabenraa kommune (Aabenraa, Løjt Kirkeby og Stubbæk).Ansøgning sendes normalt i august og september måned ved anvendelse af særligt ansøgningsskema. Dette skema er normalt tilgængelig i august og september måned. Skemaet er tilgængeligt her.


Ansøgningen skal være Fonden i hænde senest den 1. oktober.I særlige tilfælde kan forespørgsel og ansøgning om legat rettes til Fondens formand, Preben Jakobsen, Lindedal 14, 6200 Aabenraa, tlf.: 2049 7442. mail: preben-j@outlook.dk.Inden du trykker på send-feltet!!


Ønsker du en udskrift af det udfyldte skema, så højreclick med musen på skemaet og i den nye menu trykkes på udskriv.


Først herefter trykker du på formularens "send-felt".