Forside

FONDEN ALDERSTRØST er etableret i 1988.Fondens midler blev tilvejebragt af salgsprovenuet for ejendommen Callesensgade 30 i Aabenraa.


Ejendommen havde Foreningen Alderstrøst drevet som udlejningsejendom.


I 2012 blev Fonden Alderstrøst fusioneret med Fonden "Direktør Hans Jensen og hustru, Patricia Jensens Legat".


Fondens formål er at yde støtte til ældre medborgere i tidligere Aabenraa kommune (Aabenraa, Løjt Kirkeby og Stubbæk).


Ansøgninger skal være Fonden i hænde senest den 1. oktober.Historien om overdragelsen fra "Foreningen Alderstrøst" til "Fonden Alderstrøst" er beskrevet i et "rullende jubilæumsskrift", hvori er beskrevet situationen ved såvel 50 års jubilæet som ved 100 års jubilæet for Foreningen Alderstrøst.


Denne jubilæumsfortælling kan læses her.Vi gengiver ligeledes en artikel fra" Ruden" - marts 2011, hvor Lone Branner Jespersen har beskrevet oprettelsen af Direktør Hans Jensen og fru Patricia Jensens Fond, som i 2012 blev sammenlagt med Fonden Alderstrøst. Af artiklen kan udledes at det først er fra 2011, hvor denne fonds afkast kan uddeles til gavn for ældre i Aabenraa.


Artiklen kan læses her.


Legatmidlerne bliver hvert år uddelt til de fremmødte modtagere på Fondens stiftelsesdato, den 13. november.


  •